पानांची अयोग्य वाढ
पानांची अयोग्य वाढ
बोरॉनच्या कमतरतेची लक्षणे: पानांची विकृत वाढ; पाने आणि देठावर चट्टे; गंभीर परीस्थितीत रोप मरू शकते.
या समस्येचे उपाय