पानांची अयोग्य वाढ
पानांची अयोग्य वाढ
पानांचा लहान आकार ; कमी फांद्या यासाठी उपाय - खतांची शिफारस केलेली मात्रा वापरा
या समस्येचे उपाय