पानांचा अयोग्य विकास
पानांचा अयोग्य विकास
पुढील गोष्टींसाठी- पानांची चांगली वाढ; चांगला गड्डा तयार होणे.
या समस्येचे उपाय