AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
फळ पोखरलेले होल
फळ पोखरलेले होल
टोकाकडून कोंब सुकतात आणि गळतात, कळ्या आणि फुले गळतात, फळ पोखरली जातात. फळाला छिद्र पडतात.
या समस्येचे उपाय