AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
शेंडा वाळणे
शेंडा वाळणे
दुय्यम लक्षणे - नवीन रोपांचे वरचे फुटवे खाली झुकतात आणि कोमेजतात; जुन्या रोपांची वाढ खुंटते आणि फळ धारणेवर परिणाम होतो. उपाय: सापळा पीक म्हणून झेंडू लावा; कामगंध/ प्रकाश सापळे वापरा.
या समस्येचे उपाय