AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पाने गुंडाळली जाणे
पाने गुंडाळली जाणे
कारणे - ELCV ( एनेशन लिफ कर्ल व्हायरस). दुय्यम लक्षणे- देठ आणि पाने गुंडाळली जातात. उपाय: रस शोषक अळीचे नियंत्रण.
या समस्येचे उपाय