AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पानावरील पांढरे डाग
पानावरील पांढरे डाग
पानांवर पांढरे सापासारखे ठिपके तयार होतात. पाने वाळतात आणि अधिक प्रादुर्भाव झाल्यास गळतात.