AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
न वाढलेले फळ
न वाढलेले फळ
असमान फळांचा आकार; फळांना फुगवटा आलेला दिसतो.
या समस्येचे उपाय