क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
सर्व संरक्षण
संरक्षणातील सामान्य समस्या- तपकिरी नाकतोड्यांचा प्रादुर्भाव;खोड पोखरणाऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव; ब्लास्ट रोग; मखमली काणी; पानांवर करपा; तपकिरी ठिपके; कोशस्थ अळी
या समस्येचे उपाय
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹160₹203
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹405
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 30 मिली
₹450₹579
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
₹850₹1097
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
₹280₹338
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 500 ग्रॅम
₹175₹232
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
₹300₹440
इंडोफील झेड-78 (झायनेब) 500 ग्रॅम
₹320₹340
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹160₹203
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
₹280₹329
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
₹550₹618
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 500 ग्रॅम
₹175₹232
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
₹195₹235
टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹845
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेन्डाझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹405
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
₹280₹338
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 150 मिली
₹2000₹2710
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
₹900₹1097
टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹845
माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹235
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1400₹1935
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1400₹1713
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹382
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
₹280₹338
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
₹280₹300
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 250 मिली
₹285₹295
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
₹300₹440
युपीएल - साफ - 1 किग्रॅ
₹600₹750
स्प्रिंट (मँकोझेब 50% + कार्बेंडॅझिम 25% डब्ल्यूएस) 250 ग्रॅम
₹350₹357
माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹205
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
₹300₹405
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
₹290₹440
युपीएल- उलाला - 30 मिली
₹300₹405
युपीएल- उलाला - 60 मिली
₹575₹780
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
₹550₹560
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383