AgroStar
सर्व संरक्षण
सर्व संरक्षण
संरक्षणातील सामान्य समस्या- तपकिरी नाकतोड्यांचा प्रादुर्भाव;खोड पोखरणाऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव; ब्लास्ट रोग; मखमली काणी; पानांवर करपा; तपकिरी ठिपके; कोशस्थ अळी
या समस्येचे उपाय
स्प्रिंट (मँकोझेब 50% + कार्बेंडॅझिम 25% डब्ल्यूएस) 250 ग्रॅम
स्प्रिंट (मँकोझेब 50% + कार्बेंडॅझिम 25% डब्ल्यूएस) 250 ग्रॅम
₹350₹357
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹299₹405
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹299₹405
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹299₹405
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹614₹1071
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹235
टोकन ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
टोकन ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹579₹780
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 250 मिली
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 250 मिली
₹269₹295
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹845
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹205
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹235
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 250 ग्रॅम
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 250 ग्रॅम
₹169₹241
इंडोफील झेड-78 (झायनेब) 500 ग्रॅम
इंडोफील झेड-78 (झायनेब) 500 ग्रॅम
₹300₹430
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
₹559₹663
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹455
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 500 ग्रॅम
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 500 ग्रॅम
₹182₹255
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
₹289₹350
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
₹339₹490
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
₹280₹363
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 30 मिली
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 30 मिली
₹409₹597
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
₹769₹1130