सर्वसाधारण पिवळेपणा
संरक्षणातील सामान्य समस्या- तपकिरी नाकतोड्यांचा प्रादुर्भाव; खोड पोखरणाऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव; ब्लास्ट रोग; लोंबी काणी; पानांवर करपा; तपकिरी ठिपके; केसाळ अळी
या समस्येचे उपाय