क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
शेंडा वाळणे
दुय्यम लक्षणे - भाताच्या रोपाचा मधला शेंडा आणि फुटवा अळी पोखरते. नंतरच्या अवस्थांमध्ये संपूर्ण लोंबी वाळते आणि पांढऱ्या कणसांप्रमाणे दिसते आणि सहज उपटता येते.
या समस्येचे उपाय