क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
मध्यशीर/ शिरांचा हरीतरोग
कशासाठी- जस्ताची कमतरता; लक्षणे- रोपवाटीकेत रोग दिसून येतो; पानांच्या देठाजवळ हरीतरोग झालेली मध्यशीर; खाऱ्या जमिनीत जास्त दिसतो; मुळांची वाढ खुंटते
या समस्येचे उपाय