मध्यशीर/ शिरांचा हरीतरोग
मध्यशीर/ शिरांचा हरीतरोग
कशासाठी- जस्ताची कमतरता; लक्षणे- रोपवाटीकेत रोग दिसून येतो; पानांच्या देठाजवळ हरीतरोग झालेली मध्यशीर; खाऱ्या जमिनीत जास्त दिसतो; मुळांची वाढ खुंटते
या समस्येचे उपाय