क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
पिक वाळणे
दुय्यम लक्षणे - ही कीड झाडाच्या खालच्या भागाच्या पेशीतून अन्नरस शोषते त्यामुळे झाड कोमेजते आणि वाळते. शेतात हे गोलाकार भागात सुरु होते आणि नंतर संपूर्ण शेत वाळते.
या समस्येचे उपाय
दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
₹1390₹1875
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 250 ग्रॅम
₹1650₹2130
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 100 ग्रॅम
₹750₹870
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
युपीएल- उलाला - 500 मिली
₹4210₹6350
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
₹2135₹3200
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1400₹1713
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
₹2135₹3200
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 100 ग्रॅम
₹750₹873
युपीएल- उलाला - 500 मिली
₹4210₹6350
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
₹300₹405
माणिक (250 ग्रॅम)
₹425₹560
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
₹195₹235
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 250 मिली
₹280₹325
माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹235
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1400₹1935
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹475₹696
युपीएल- उलाला - 60 मिली
₹575₹780
माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹205
धानुका फॅक्स (फिप्रोनील 0.3%GR) 5 (किग्रॅ)
₹390₹480
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (250 ग्रॅम)
₹425₹560
युपीएल- उलाला - 30 मिली
₹300₹405
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 1000 मिली
₹960₹1221
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 1 लिटर
₹1400₹1640
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 500 मिली
₹715₹840
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 500 मिली
₹529₹626