AgroStar
पिक वाळणे
पिक वाळणे
दुय्यम लक्षणे - ही कीड झाडाच्या खालच्या भागाच्या पेशीतून अन्नरस शोषते त्यामुळे झाड कोमेजते आणि वाळते. शेतात हे गोलाकार भागात सुरु होते आणि नंतर संपूर्ण शेत वाळते.
या समस्येचे उपाय
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹299₹405
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹205
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹235
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 1 लीटर
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 1 लीटर
₹960₹1221
युपीएल- उलाला - 500 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 500 ग्रॅम
₹4249₹6350
धानुका फॅक्स (फिप्रोनील 0.3%GR) 5 (किग्रॅ)
धानुका फॅक्स (फिप्रोनील 0.3%GR) 5 (किग्रॅ)
₹390₹530
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 500 मिली
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 500 मिली
₹699₹840
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹299₹405
MH दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
MH दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
₹1299₹1480
RJ दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
RJ दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
₹1299₹1875
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 1 लीटर
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 1 लीटर
₹1339₹1640
टाटा माणिक (250 ग्रॅम)
टाटा माणिक (250 ग्रॅम)
₹425₹560
GJ दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
GJ दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
₹1299₹1875
टोकन ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
टोकन ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 250 ग्रॅम
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 250 ग्रॅम
₹1650₹2130
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹299₹405
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹579₹696
टोकन ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 100 ग्रॅम
टोकन ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 100 ग्रॅम
₹750₹875
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹579₹780
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 250 मिली
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 250 मिली
₹280₹325
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹235
टाटा माणिक (250 ग्रॅम)
टाटा माणिक (250 ग्रॅम)
₹425₹560