नवीन पाने पिवळी पडणे
नवीन पाने पिवळी पडणे
यासाठी- जस्ताची कमतरता; लक्षणे- रोपवाटीकेत रोग दिसून येतो; पानांच्या देठाजवळ हरीतरोग झालेली मध्यशीर; क्षारयुक्त जमिनीत जास्त दिसतो; मुळांची वाढ खुंटते
या समस्येचे उपाय