AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
खालच्या पानांवर तपकिरी रेषा आणि टिक्क्या
खालच्या पानांवर तपकिरी रेषा आणि टिक्क्या
यासाठी- जस्ताची कमतरता; लक्षणे- रोपवाटीकेत रोग दिसून येतो; पानांच्या देठाजवळ हरीतरोग झालेली मध्यशीर; क्षारयुक्त जमिनीत जास्त दिसतो; मुळांची वाढ खुंटते
या समस्येचे उपाय