क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
खालच्या पानांवर तपकिरी रेषा आणि टिक्क्या
यासाठी- जस्ताची कमतरता; लक्षणे- रोपवाटीकेत रोग दिसून येतो; पानांच्या देठाजवळ हरीतरोग झालेली मध्यशीर; क्षारयुक्त जमिनीत जास्त दिसतो; मुळांची वाढ खुंटते
या समस्येचे उपाय