पानांवर पिवळ्या किंवा फिकट केशरी रेषा
पानांवर पिवळ्या किंवा फिकट केशरी रेषा
दुय्यम लक्षणे - फिकट; हरीतद्रव्य हीन आणि रुंद तपकिरी पट्टे पानांच्या तळापासून ते टोकांपर्यंत दिसतात. तसेच; ओंबीचे रुपांतर पानांसारख्या रचनेत होते.
या समस्येचे उपाय