AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
दाण्यांचा रंग जाणे
दाण्यांचा रंग जाणे
दुय्यम लक्षणे - लोंबीतील दाण्यांच्या जागी गडद तपकिरी ते काळ्या रंगाचे जालाश्म आणि गोड स्त्राव तयार होतो.