अळीचा प्रादुर्भाव
अळीचा प्रादुर्भाव
दुय्यम लक्षणे- ओंबीवर अळी आणि अळी बियांवर जगते उपाय: कामगंध/प्रकाश सापळा वापरा