सर्व संरक्षण
संरक्षणातील सामान्य समस्या-मावा किडीचा प्रादुर्भाव; भुरी रोग; ओली मर आणि करपा
या समस्येचे उपाय