पांढऱ्या बुरशीची वाढ
दुय्यम लक्षणे- पानांवर पांढऱ्या बुरशीची वाढ; जास्त प्रादुर्भाव झालेला असताना; संपूर्ण पाने; खोड आणि शेंगांवर विपरीत परीणाम होतो.
या समस्येचे उपाय