AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पाने वरच्या बाजूने गुंडाळली जाणे
पाने वरच्या बाजूने गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे - प्रभावित पानांची टोके तपकिरी होतात आणि वरच्या बाजूला वळतात आणि वाळतात.