AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पाने पिवळी पडणे आणि गुंडाळली जाणे
पाने पिवळी पडणे आणि गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे - पाने गुंडाळली जातात आणि पिवळी पडतात आणि प्रादुर्भावग्रस्त पानांवर काळपट बुरशी तयार होते.
या समस्येचे उपाय