AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
तपकिरी ठिपके
तपकिरी ठिपके
दुय्यम लक्षणे - काळे ते तपकिरी ठिपके आणि पानांवर समकेंद्री वर्तुळे आढळतात. समकेंद्री कडी लक्ष्यभेदाच्या खेळातील कड्यांप्रमाणे असतात आणि प्रभावित भागाच्या मध्यात दिसतात.
या समस्येचे उपाय