AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
फुलांची संख्या कमी
फुलांची संख्या कमी
पुढील गोष्टींसाठी- फुलांची संख्या आणि दांडीची लांबी वाढवणे
या समस्येचे उपाय