फुलांची संख्या कमी
पुढील गोष्टींसाठी- फुलांची संख्या आणि दांडीची लांबी वाढवणे
या समस्येचे उपाय