पाने कपाप्रमाणे होणे आणि गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे- खालच्या बाजूने पाने गुंडाळणे आणि चंदेरी पाने फुलकिडे अन्नरसावर वाढतात आणि पाकळ्यांवर तपकिरी पट्टे आणि लाल ठिपके दिसतात फुलांच्या कळ्या अनियमित आकाराच्या होतात आणि सामान्यपणे नंतरच्या टप्प्यात उमलत नाहीत; उपाय- स्पिनोसॅड - 45 % SC @ 7 मिली/पंप अथवा स्पिनेटोराम - 11.7% SC 20 मिली/पंप.
या समस्येचे उपाय