करपा
दुय्यम लक्षणे- पानांवर तपकिरी ऊतीमारक ठिपके; प्रादुर्भावाच्या नंतरच्या टप्प्यात हे ठिपके मोठे होतात; संपूर्ण फुलोरा वाळतो. प्रतिबंध- ओगाच्या नियंत्रणासाठी कार्बेंडॅझिम @ 2 ग्रॅम/लिटर वापरा.