AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पांढऱ्या बुरशीची वाढ
पांढऱ्या बुरशीची वाढ
दुय्यम लक्षणे– पानावर पांढऱ्या बुरशीची वाढ; फळधारणा न होणे. ह्या रोगासाठी सप्टें आणि ऑक्टो विशेष अनुकूल असतात. शिफारशीप्रमाणे रासायनिक द्रावण वापरा
या समस्येचे उपाय