पाने पिवळी पडणे
दुय्यम लक्षणे- वरची पाने पिवळी पडतात; पाने गोलाकार वळु लागतात. उपाय - नायट्रोजनची शिफारस केलेली मात्रा वापरा.