फळ पोखरलेले होल
दुय्यम लक्षणे- फळांवर वर्तुळाकार भोके; कुरतडलेली पाने दिसतात. उपाय: झेंडूचा सापळा पीक म्हणून वापर करा. कामगंध/प्रकाश सापळा वापरा
या समस्येचे उपाय
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
₹850₹1097
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 150 मिली
₹2000₹2710
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 500 ग्रॅम
₹1499₹1972
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹845
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
₹585₹620
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 30 मिली
₹450₹579
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 7 मि.ली.
₹209₹216
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 60 मिली
₹855₹1097
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
₹2025₹2710
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹339₹551
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 180 मि.ली.
₹2099₹2124
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
₹1799₹1855
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 300 मिली
₹3953₹5381
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
₹1099₹1355
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
₹779₹1211
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
₹1975₹2710
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 60 मिली
₹900₹1097
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹614₹1071
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) १०० ग्रॅम
₹339₹600
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 30 मिली
₹500₹579