पिवळे आणि काळे पान
दुय्यम लक्षणे– पाने पिवळी पडणे ; पाने गुंडाळणे; खालची पाने काळी पडणे
या समस्येचे उपाय