पाने गुंडाळणे
दुय्यम लक्षणे – बाहेरच्या बाजूने गुंडाळणे; नवीन पानांवर सुरुवात होते. युरियाचा वापर करू नका आणि निळा चिकट सापळा वापरा
या समस्येचे उपाय