पाने गुंडाळणे आणि जाळे तयार होणे
दुय्यम लक्षणे- पानांवर तुरळक पांढरे डाग; खालचा पृष्ठभाग तांब्यासारखा चकाकणारा बनतो; उलट्या होडीच्या आकाराची पाने आणि देठ लांब होणे सुद्धा दिसून येते.
या समस्येचे उपाय