तपकिरी ठिपके
दुय्यम लक्षणे - पानांवर तपकिरी रंगाचे ठिपके येतात आणि पिवळी कडा असलेले ठिपके सुद्धा दिसतात.
या समस्येचे उपाय