ओली मर
दुय्यम लक्षणे - बियाणे कुजणे किंवा बिया न अंकुरणे
या समस्येचे उपाय