पिवळी होणे आणि मरणे
हा रोग फुलोरा व फळ वाढीच्या अवस्थे दरम्यान उद्भवतो;ज्यामुळे झाडावर लहान तेलासारखे दाग येतात व परिणामी झाडे सडून काळी होतात. नंतर 2-3 दिवसात झाडे सुकून त्यांची मर होते.