पानावर डाग
पानावर डाग
दुय्यम लक्षणे - रोग पानांवर; देठांवर आणि खोडावर काळ्या ठिपक्यांच्या स्वरुपात दिसतो.