तपकिरी ठिपके
तपकिरी ठिपके
दुय्यम लक्षणे- पानांवर गडद तपकिरी; गोल ते अनियमित ठिपके दिसतात. पाणी शोषलेले ठिपके नंतर राखाडी ते गडद तपकिरी रंगाचे होतात.