AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
फुलोरा कुजवा
फुलोरा कुजवा
दुय्यम लक्षणे - फळाच्या टोकाला गडद जळलेला भाग दिसतो आणि फुलोरा अती सूर्यप्रकाशामुळे बाधित झाल्यासारखा दिसतो.