AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
फळ पोखरलेले होल
फळ पोखरलेले होल
दुय्यम लक्षणे- फळांवर वर्तुळाकार भोके; कुरतडलेली पाने दिसून येतात. उपाय: सापळा पीक म्हणून झेंडू लावा; कामगंध/ प्रकाश सापळे वापरा.
या समस्येचे उपाय