AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पाने पिवळी पडणे आणि गुंडाळली जाणे
पाने पिवळी पडणे आणि गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे - पाने पिवळी पडणे; पाने खालच्या बाजूस गुंडाळली जाणे व कोरडी पडणे. पाने गुंढाळणाऱ्या रोगाचा टोमॅटो विषाणु