AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पाने गुंडाळली जाणे
पाने गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे- गुंडाळलेली पाने; खुरटी वाढ; नव्या पानांमध्ये हरीतरोगउपाय: पांढऱ्या माशीच्या विषाणूंमुळे या रोगाचा प्रसार होतो; त्यांचा प्रतिबंध करावा.