AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पाने गुंडाळणे
पाने गुंडाळणे
दुय्यम लक्षणे- गुंडाळलेली पाने; खुरटी वाढ; नव्या पानांमध्ये हरीतरोग . पांढऱ्या माशीच्या प्रादुर्भावाचे नियंत्रण
या समस्येचे उपाय