AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पानावरील पांढरे डाग
पानावरील पांढरे डाग
दुय्यम लक्षणे-पानावर वेड्यावाकड्या रेषा ; रेषा आलेली पाने मरणे उपाय: पिवळा चिकट सापळा वापरा.