AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
ठिपके आणि जाळी येणे
ठिपके आणि जाळी येणे
दुय्यम लक्षणे - लालसर तपकिरी आणि तांबूस रंगाची पाने; पानांवर रेशमाप्रमाणे जाळे; पाने रसहीन होतात व कोरडी पडतात; फुलोऱ्यावर व फळधारणेवर परिणाम होतो.
या समस्येचे उपाय