सर्व संरक्षण
सर्व संरक्षण
संरक्षणातील सामान्य समस्या- शेंगा पोखरणाऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव; मावा किडीचा प्रादुर्भाव; पांढऱ्या माशीचा प्रादुर्भाव; पानांवरील विषाणूजन्य डाग; मोझाईक विषाणूचा प्रादुर्भाव