शेंगांवर छिद्रे
शेंगांवर छिद्रे
दुय्यम लक्षणे- शेंगांवर भोके; कधीकधी संपूर्ण शेंगा खाल्ल्या जातात. उपाय: कामगंध सापळा वापरा.