पिवळे-तपकिरी ठिपके
पिवळे-तपकिरी ठिपके
दुय्यम लक्षणे - पिवळे-तपकिरी ठिपके; पाने वाळणे आणि मरणेउपाय: वेळेवर सिंचन करा