पान पिवळी पडणे आणि गुंडाळणे
पान पिवळी पडणे आणि गुंडाळणे
दुय्यम लक्षणे- पाने खालच्या दिशेने गुंडाळणे .
या समस्येचे उपाय